Projecten

Elomoya, KwaZuluNatal (II)

Bij ons tweede project in Elomoya wordt ook een schooltje van veilig drinkwater voorzien. Verder maakte de bevolking duidelijk dat zij de voorkeur geven aan een extra tank met leidingen naar de groentetuinen boven een wasgelegenheid.

Groentetuin met veilig drinkwatervoorziening

Het project is in 2008 uitgevoerd en overgedragen aan de bewoners. Zij zijn nu beter in staat hun eigen groente te verbouwen en natuurlijk gebruiken ze tegenwoordig veilig drinkwater.

Projectgegevens

Land
Zuid-Afrika

Status
Gerealiseerd in 2008

Subsidiegever(s):
Impulsis

(Hoofd)sponsor:
Fam. Idema & Basisschool 'De Vlaamse Reus'

Projectfoto's