Projecten

Elomoya, KwaZuluNatal (I)

Elomoya (I) was het eerste ‘multipurpose’ waterproject van Stichting KAP. Het werd uitgevoerd door Senzokuhle, een Community Based Organisation (CBO) in KwaZuluNatal, in samenwerking met het Zuid-Afrikaanse waterbedrijf QuaWater.

Drinkwatervoorziening Elomoya

Het pilotproject heeft geleid tot de ontwikkeling van een mini-waterzuiveringsinstallatie, die door de dorpsbewoners zelf bediend en onderhouden kan worden. Naast veilig drinkwater is er ook gezorgd voor een wasgelegenheid en een drenkplaats voor het vee.

Wasgelegenheid Elomoya

Uit evaluatie is gebleken dat alles goed gaat met het project. Gloria, de vrouw die de apparatuur bedient, weet er uitstekend mee om te gaan. Het geproduceerde watervoldoet aan de standaard normen voor veilig drinkwater. De bevolking heeft groentetuintjes aangelegd en gebruikt het afvloeiwater voor de irrigatie ervan.

Stichting KAP kijkt met trots terug op een mooi project!

Projectgegevens

Land
Zuid-Afrika

Status
Gerealiseerd in 2005

Subsidiegever(s):
-

(Hoofd)sponsor:
Eigen fondsen

Projectfoto's