Privacy policy

Stichting KAP respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan de Stichting KAP verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt via de website van Stichting KAP of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Bij afname van onze diensten of producten, of wanneer u contact heeft met ons, leggen wij de persoonsgegevens vast. Persoonsgegevens worden voorts door ons gebruikt om u gericht te informeren over de diensten van Stichting KAP, die voor u relevant kunnen zijn.