Organisatie

Bestuur

Onze Stichting is opgericht en geregistreerd in Nederland in maart 2005. Aan Nederlandse zijde zijn drie oud-functionarissen van Philips actief met de promotie van de Stichting KAP en de inzameling van fondsen.

Gerard Mulders

Gerard Mulders
Voorzitter

Woonplaats: Vught

Taken binnen Stichting KAP:
  • • Roept het bestuur bijeen voor bestuursvergaderingen
  • • Verzorging en uitvoering van jaarplan voor communicatie naar publieksgroepen
    • Verzorgt, onderhoudt kwaliteitshandboek van de stichting
Frank Rondeel

Frank Rondeel
Secretaris

Woonplaats: Waalre

Taken binnen Stichting KAP:
• Verslaglegging van vergaderingen
• Directievoering van projecten:
    1. Uitvoering ter plaatse
    2. Voortgangsrapportage aan bestuur en stakeholders
    3. Dagelijkse gang van zaken
    4. Communicatie naar subsidiegevers
Martien van den Hove

Martien van den Hove
Penningmeester

Woonplaats: Sint-Oedenrode

Taken binnen Stichting KAP:
  • • Verzorgt jaarstukken
  • • Verzorgt maandelijkse financiële rapportage aan bestuur
  • • Beoordeelt financiële haalbaarheid van projecten
  • • Verzorgt financiële rapportage van projecten
Rena Jacobi

Rena Jacobi
Secretaresse

Woonplaats: Helmond

Taken binnen Stichting KAP:
  • • Ondersteuning van het bestuur
  • • Beheer adressenbestand